Innlegg

Møt moodmakeren Fjordingen – den hippe og kule matadoren i hagen.

 

 

Med sin heraldiske framtoning minner moodmakeren Fjordingen oss på røtene våre.

Fjordhesten vert reikna for å vere ein av dei eldste hesterasane i verda. Den har sterke røter til Vestlandet og har såleis vore ein viktig samarbeidspartner som har vore med på å byggje landet vårt. Dagens fjording er eit resultat av meir enn 2000 års vestlandsk temjing og avl. Mest sannsynleg stammar han frå den mongolske villhesten Przewalskij som heldt til på steppene i Midt Asia.

Fjordhesten har hatt lite innblanding frå andre hesterasar og har difor behalde mange av dei ’primitive’ teikna som ein elles berre finn hjå ville hesteraser. Fjordhesten har sju slike urteikn, noko som gjer han unik.

Eit dyr som har betydd mykje i avlen blir kalla ein matador. Njål 166 vert rekna som fjorhestens far og har hatt stor innflytelse på rasen. Andre matadorer er Gange Rolv I 42 og Håkon Jarl 645.

I vikingtida var fjorhesten nytta til å trekke vikingskip anten det skulle sjøsetjast eller dragast over eit fjell. Dei brukte han som framkomstmiddel, til underhaldning eller til å ri på i strid. Ei arv frå vikingane vi framleis nyttar, er å klippe manen slik at den blir ‘ståande’.

Fjordhesten har gått frå å vere ein traust, tålmodig og arbeidsam travar, til verte ein hipp og spenstig uimotståeleg sjarmør

Sjølvsagt var Disneyfilmen Frost med på å byggje opp under denne nye imagen til hesten, men grunnlaget var alt lagt. Dei siste 40 åra har fjordhesten vore brukt både i sprang, dressur og køyring med vogn. Innanfor desse greinene av hestesport krevst det god kjemi og sterke band mellom ryttar/kusk og hest. Ein kan vel seie at den nye tida for fjordhesten starta då Anders Lefdal realiserte draumen sin om eit eige Fjordhest senter på Nordfjordeid. Hest med ryttar vart eit vanleg syn i sentrum og ein kunne oppleve fartsfylte show med akrobatikk på hesteryggen. I kjølvatnet av dette kom det hesteline ved Fjordane folkehøgskule.

Fjordhesten har alltid hatt god kjemi med mennesket. Fordi den har vore open, tillitsfull, sterk og villig til å samarbeide, så har han vore uerstatteleg som arbeidskraft fram til traktoren overtok på byrjinga av 50-tallet.

Viljestyrke og pågangsmot er grunnleggande eigenskapane som gjer både hest og folket i fjordane til fjordingar.

 

Les meir om fjorhesten på http://www.norsk-fjordhestsenter.no/

Slik går du fram for å dekorere Fjordingen:

Bruk buljongtråd på kryss og tvers i hestehovudet. Plasser hesten i ei høg, gjerne litt smal krukke. Plasser steinar på og kring foten på stativet slik at det vert ståande beint og stødig. Legg på ein duk og fyll på med jord, ca 30-40cm. Bruk til dømes ein pasjonsblomst, ca 1,5-2 meter lang, og vikl den oppetter stammen på hesten. Smett rankane inn mellom buljongstrengen i hovudet og surr etter for å forsegle planten. Lat planten utfalde seg inne i hovudet på hesten. Kjem planten utanfor er det lett at hestehovudet forsvinn. Etter kvart som planten veks, held ein fram med å smette rankane inn mellom strengen. Ein kan òg late den vekse nedover att i stammen slik at stammen får eit kraftigare uttrykk. Plant gjerne nokre låge plantar nedst i krukka for setje farge på blomsterarrangementet. Andre klatreplantar som kan eigne seg er til dømes thunbergia, klokkeranke, blodranke og eføy. Av lave plantar kan du til dømes nytte ein kombinasjon av hengelobelia, spansk margeritt og solknapp.

 

 

Katt nummer 3 ut av sekken

Møt Gatas Skrekk, katten som står for viljestyrke

Denne katten skyt rygg, klar for å angripe ei kvar utfordring han måtte møte. Han er uredd, har full kontroll og er sjef. Nettopp dette vil Moodmakeren Gatas Skrekk minne deg på, at det er du som bestemmer og at du får til det du vil få til!

Gatas Skrekk veit kvar hen grensa går, for den har han lina opp og markert. Ingen kjem inn på hans territorium utan løyve.

Å setje grenser i eige liv kan vere vanskeleg. Det er så lett å la seg lede. For å klare å setje grenser i eige liv, må ein vere bevist på kva ein ønskjer, kva verdiar ein har og kva for mål ein har. Om ein ikkje har dette klart for seg, vert ein fort ein reiskap for andre sine impulsar. Brått har ein via livet sitt til å leve opp til andre sine forventingar.

Det hender at ein kan sjå kattar ta sats for å hoppe frå eit tak og ned på ei smal grein eller ein gjerdestolpe. Ein kan sjå at katten nøler eit sekund før han berre plutseleg bestemmer seg og tek spranget. Han landar kanskje litt i ubalanse, men hentar seg for inn att. At det var eit vågalt sprang er det ingen tvil om. Katten hadde ikkje klart det spranget om han sjølv ikkje hadde lyst og trudd på at han skulle klare det. Kattar er fulle av mot og viljestyrke. Vi kan lære mykje av å studere sjefen i gata.

Ein treng ein sterk vilje for å oppnå det livet ein ønskjer seg. Bak ein sterk vilje ligg det sjølvdisiplin, forsaking og evne til å tåle motgang. Ein bør tøye komfortsona si – utfordre seg sjølv litt. Prøve nye ting, anten det er å hoppe i fallskjerm eller å snakke i ei forsamling. Viljestyrke driv deg til å meistre.

Gatas Skrekk skal minne deg på at du får til det du vil få til. Ingenting er umuleg. Det umulege tek berre lengre tid. Så alt som du kan drøyme om, kan du gjere! Det er ingen grunn til å utsette ting. Hopp i det og lev livet ditt slik du vil det skal vere. Du er regissøren og vala er dine.

Framgangsmåte

Plasser Gatas Skrekk i krukka slik at den tverrgåande stonga kjem i høgde med toppen på krukka. Om krukka du har er veldig djup, kan du legge litt stein i botnen for å få skulpturen i rett høgde. Fyll opp med stein slik at skulpturen står stødig. Legg på ein duk og fyll opp resten av krukka med god blomsterjord tilsett langtidsgjødsel. Det kan vere spennande å feste på nokre greiner vrihassel for å gje ekstra volum til skulpturen. Om ein ikkje har tilgong på desse greinene, kan ein nytte pil, cornell og andre mjuke greiner som er lette å forme. Det fungerer òg fint utan greiner. Planten har tross alt ramma å klatre rundt.

Fyll opp med stein slik at skulpturen står stødig. Legg på ein duk og fyll opp resten av krukka med god blomsterjord tilsett langtidsgjødsel.

Fyll opp med stein slik at skulpturen står stødig. Legg på ein duk og fyll opp resten av krukka med god blomsterjord tilsett langtidsgjødsel.

Gatas skrekk -15

Gatas Skrekk

Pasjonsblomsten med sine klatre-eigenskapar er perfekt i desse skulpturane og det er fleire sortar å velje i. (Sjå innlegg om Aristokatten). Andre plantar som eignar seg kan til dømes vere, kaprifol, clematis og bergeføy. Nyttar ein desse plantane bør ein følgje opp plantane slik at dei ikkje tek overhand og dekkjer heile skulpturen. Litt beskjæring og litt hjelp til å klatre på rett plass, kan vere nødvendig. Ein kan òg merkje seg at både caprifol og bergeføy vil stele både næring og mykje plass i krukka. Det kan difor vere vanskeleg å kombinere desse plantane med andre vekstar dersom krukka ikkje er stor nok.

Hengeplantar i kombinasjon med halvhøge plantar gjev krukka ein frodig utsjånad. Fargepaljetten bestemmer du.

Har nytta blå hengelobelia, spansk margeritt og mulenbeckia – pletter i luften, i tillegg til pasjonsblomst.

Gatas-skrekk-greiner

Gatas skrekk

Corylus avellana contorta Vrihassel veks seint, men er ei super-spennade busk å ha i hagen. Greinene er som små kunstverk og kan anten nyttast aleine eller for å skape kontrastar og volum i blomsterarrangement. Meir om dette i seinare blogg-innlegg.

Corylus avellana contorta
Vrihassel veks seint, men er ei super-spennade busk å ha i hagen. Greinene er som små kunstverk og kan anten nyttast aleine eller for å skape kontrastar og volum i blomsterarrangement. Meir om dette i seinare blogg-innlegg.