Innlegg

Katt nummer 6 ut av sekken

Møt Fløtepusen- katten som står for varme og omsorg

IMG_6362

Fløtepus

Den fyrste du møter når du kjem ut på terrassen om morgonen er Fløtepusen. I lag med morgonsola strålar han varme og kjærleik. Han vil at vi skal bry oss, ta vare på familien, dyrke venskap og vere raus med dei vi omgjev oss med.
Fløtepusen er med sitt vinnande vesen folkeleg, trufast og selskapsjuk. Han oppnår det han ønskjer med sin medfødde sjarm. Han held hagen fri for plagsomme mus og gjer alt for å blidgjere eigaren sin.
Fløtepusen er den siste i rekka av kattar frå Mjau-kolleksjonen. Han har kanskje eit av dei viktigaste bodskapa å kome med. Akkurat som Per Fuggeli seier: ”Bry deg om flokken din”, så er Fløtepusen ei visuell påminning om det same.  Etter at eg byrja å utvikle Moodmaker-konseptet fall mykje på plass. Eg såg at eg kunne knyte mine eigne verdiar og levereglar i hop med kattane slik at dei vart noko meir enn berre hageskulpturar. No har alle kattane fått kvar si stemning og ein viktig bodskap å formidle i tillegg til at dei pyntar opp i hagen. Alle kattane er no slept ut av sekken. Eg håpar dei vil pynte opp og spreie glede over alt der dei kjem 🙂

Fløtepus-sløyfe-luft

Her har Fløtepusen fått ei tverrsløyfe på seg, ein hyllest til Per Fuggeli.

 

”Bry deg om flokken din” seier Per Fuggeli. Fløtepusen er ei visuell påminning om det same.


 

 

Slik går du fram:

Ei høg smal krukke passar godt til denne katten. Bruk buljongtråd for å lage eit nettverk i kattekroppen som planten kan vekse etter. Buljongtråd er ein tynn streng som egnar seg godt til å vikle fast plantar i stativ. Buljongtråden festast i stativet og viklast på kryss og tvers i kattekroppen og på halen, sjå bilde 1. Buljongtråd får du kjøpt i nettbutikken.
Fyll opp ca 2/3 av krukka med leca/grus. Legg på ein duk, deretter litt jord. Plasser stativet i jorda. Skill rankene midt i planten og plasser den heilt inntil stativet. Rankane vert då fordelt på kvar side av stativet. Dei lengste rankane puttar du innimellom trådane til dei fyller heile kroppen. Sikre planten i stativet ved å surre eit par ekstra omgongar. Samtidig festar du dei korte rankane så dei vert med i forma. Når du har ei tydeleg og fast form, festar du tråd-enden til stativet og klipper av ståltråden med ei tang.

På illustrasjonsbileta under, har eg nytta Muehlenbeckia, Pletter i luften.  Det er ein potteplante som trivst like godt ute som inne i sommarhalvåret. Den er ikkje vinterherdig. Den tåler å tørke, men treng regelmessig tilgong på vatn. I tillegg har eg nytta ein mørk rosa Asters for å kvikke opp og for å tilpasse arrangementet til sesongen. Brun krukke i kombinasjon med ein typisk haustblomst i rosa, gjev det uttrykket eg vil formidle. Sommeren er på hell og hausten byr på mange spennande fargekombinasjonar.

På den fyrste  katten som er avbilda i bloggen, har eg nytta gul vandrefredløs. Det er ein hengeplante som eg no får til å vekse motsett veg i katteskulpturen. Det er ei staude som gjev eit frodig uttrykk i løpet av sommarsesongen. Kombiner gjerne med ein annan hengeplante for å få litt farge på plantearrangementet. Her har eg nytta blå hengelobelia.

Sjølv om Fløtepusen er stillferdig og ikkje gjer så mykje av seg, krev han likevel å bli sett. Han er lett å integrere både i hagen og på terassane. Han er ikkje så stor og kan lett takast inn om vinteren. (Bruk då leca til drenering og ikkje stein, så vert krukka lettare å flytte.) Fløtepusen vil gjere seg like godt i stova som ute. Tek du utekrukker i hus, må du hugse å verne parketten. Kondens under krukka kan førekome om du ikkje har lufting mellom krukka/fatet og golvet.collage

 

Katt nummer 3 ut av sekken

Møt Gatas Skrekk, katten som står for viljestyrke

Denne katten skyt rygg, klar for å angripe ei kvar utfordring han måtte møte. Han er uredd, har full kontroll og er sjef. Nettopp dette vil Moodmakeren Gatas Skrekk minne deg på, at det er du som bestemmer og at du får til det du vil få til!

Gatas Skrekk veit kvar hen grensa går, for den har han lina opp og markert. Ingen kjem inn på hans territorium utan løyve.

Å setje grenser i eige liv kan vere vanskeleg. Det er så lett å la seg lede. For å klare å setje grenser i eige liv, må ein vere bevist på kva ein ønskjer, kva verdiar ein har og kva for mål ein har. Om ein ikkje har dette klart for seg, vert ein fort ein reiskap for andre sine impulsar. Brått har ein via livet sitt til å leve opp til andre sine forventingar.

Det hender at ein kan sjå kattar ta sats for å hoppe frå eit tak og ned på ei smal grein eller ein gjerdestolpe. Ein kan sjå at katten nøler eit sekund før han berre plutseleg bestemmer seg og tek spranget. Han landar kanskje litt i ubalanse, men hentar seg for inn att. At det var eit vågalt sprang er det ingen tvil om. Katten hadde ikkje klart det spranget om han sjølv ikkje hadde lyst og trudd på at han skulle klare det. Kattar er fulle av mot og viljestyrke. Vi kan lære mykje av å studere sjefen i gata.

Ein treng ein sterk vilje for å oppnå det livet ein ønskjer seg. Bak ein sterk vilje ligg det sjølvdisiplin, forsaking og evne til å tåle motgang. Ein bør tøye komfortsona si – utfordre seg sjølv litt. Prøve nye ting, anten det er å hoppe i fallskjerm eller å snakke i ei forsamling. Viljestyrke driv deg til å meistre.

Gatas Skrekk skal minne deg på at du får til det du vil få til. Ingenting er umuleg. Det umulege tek berre lengre tid. Så alt som du kan drøyme om, kan du gjere! Det er ingen grunn til å utsette ting. Hopp i det og lev livet ditt slik du vil det skal vere. Du er regissøren og vala er dine.

Framgangsmåte

Plasser Gatas Skrekk i krukka slik at den tverrgåande stonga kjem i høgde med toppen på krukka. Om krukka du har er veldig djup, kan du legge litt stein i botnen for å få skulpturen i rett høgde. Fyll opp med stein slik at skulpturen står stødig. Legg på ein duk og fyll opp resten av krukka med god blomsterjord tilsett langtidsgjødsel. Det kan vere spennande å feste på nokre greiner vrihassel for å gje ekstra volum til skulpturen. Om ein ikkje har tilgong på desse greinene, kan ein nytte pil, cornell og andre mjuke greiner som er lette å forme. Det fungerer òg fint utan greiner. Planten har tross alt ramma å klatre rundt.

Fyll opp med stein slik at skulpturen står stødig. Legg på ein duk og fyll opp resten av krukka med god blomsterjord tilsett langtidsgjødsel.

Fyll opp med stein slik at skulpturen står stødig. Legg på ein duk og fyll opp resten av krukka med god blomsterjord tilsett langtidsgjødsel.

Gatas skrekk -15

Gatas Skrekk

Pasjonsblomsten med sine klatre-eigenskapar er perfekt i desse skulpturane og det er fleire sortar å velje i. (Sjå innlegg om Aristokatten). Andre plantar som eignar seg kan til dømes vere, kaprifol, clematis og bergeføy. Nyttar ein desse plantane bør ein følgje opp plantane slik at dei ikkje tek overhand og dekkjer heile skulpturen. Litt beskjæring og litt hjelp til å klatre på rett plass, kan vere nødvendig. Ein kan òg merkje seg at både caprifol og bergeføy vil stele både næring og mykje plass i krukka. Det kan difor vere vanskeleg å kombinere desse plantane med andre vekstar dersom krukka ikkje er stor nok.

Hengeplantar i kombinasjon med halvhøge plantar gjev krukka ein frodig utsjånad. Fargepaljetten bestemmer du.

Har nytta blå hengelobelia, spansk margeritt og mulenbeckia – pletter i luften, i tillegg til pasjonsblomst.

Gatas-skrekk-greiner

Gatas skrekk

Corylus avellana contorta Vrihassel veks seint, men er ei super-spennade busk å ha i hagen. Greinene er som små kunstverk og kan anten nyttast aleine eller for å skape kontrastar og volum i blomsterarrangement. Meir om dette i seinare blogg-innlegg.

Corylus avellana contorta
Vrihassel veks seint, men er ei super-spennade busk å ha i hagen. Greinene er som små kunstverk og kan anten nyttast aleine eller for å skape kontrastar og volum i blomsterarrangement. Meir om dette i seinare blogg-innlegg.

 

 

 

Fyrste katten ut av sekken!

Hei, møt Jegeren.

Han er den fyrste katten som kom til på Det Gylne Snitt. Med si tydelege form, klare trekk og enkle uttrykk, er han ein leiken katt som du kan ha mykje moro med.

Jegeren er ein påminnar om å kjenne på fridomskjensla si. Han sjølv elskar sin fridom og er ofte ute på jakt og frieri. Han kjem ikkje heim før ut på morgonkvisten for å få seg mat og kvile seg til neste økt.

Kattar er individualistar, sjølvstendige einstøingar som trivst best i eige selskap. Det er kanskje det vi beundrar mest hjå kattane, at dei stort sett gjer som dei vil. Vi ser opp til dei fordi dei er sjølvstendige og fri. Vi menneske har ansvar og plikter og kjenner ofte på at vi korkje har tid eller råd å gjere det vi vil.

Som gründer føler eg meg i slekt med katten. Eg har handla ut frå eigne ønskje fordi eg har trong til å skape. I løpet av åra eg har drive eiga verksemd, har eg tileigna meg kunnskap og erfaringar som no gjev meg ei indre ro og ein tryggleik på at ting ordnar seg. Akkurat som katten landar eg alltid på beina. Til sjuande og sist handlar det om å ha tru på og om å vere tru mot seg sjølv. Slik som Andrè Bjerke seier det:

Men når det som rørte ved deg gav tone. Når din egen puls gav rytme til handling. Når du var ett med det som sitret i deg. Da var du tro!

Utdrag henta frå Andrè Bjerke sitt dikt; du skal vere tro

Fridomskjensle

”Å vere tru mot seg sjølv er ei fridomskjensle”

Så med ein Jeger i full blomst oppfordrar eg deg til å gjere det som får deg til å kjenne på fridomskjensla, anten det er å gå seg ein tur på fjellet, realisere draumane dine eller å nyte ein kopp te i trappa.

Jegeren-bloggJegeren kan dekorerast på fleire måtar. Her har eg nytta greiner frå Sibir cornell. Den djupe raudfargen på greinene står godt til dei rosa georginene og den rosa hengelobeliaen. I tillegg dannar dei eit nettverk som plantane kan lene seg mot eller klatre etter. Ein klokkeranke er planta i krukka og etterkvart vil den slynge seg oppetter greinverket Eg har nytta kvit afrikalilje for å ta att den kvite krukka. Dette for å skape ei god heilheit.

Så for å lage ei god heilheit på blomsterarrangementet ditt bør du:

  • Velje ut ein farge du vil skal dominere.
  • Bygg ut fargane.
  • Dra ned fargen mot krukka ved hjelp av ein hengeplante
  • Varier høgdene på plantane du nyttar slik at alle vert godt synlege.
  • Ta att fargen i krukka.

Spenningar får du ved å bruke kontrastar i linjer, tekstur, fargar og former.

Lykke til!