Innlegg

Møt moodmakeren Fjordingen – den hippe og kule matadoren i hagen.

 

 

Med sin heraldiske framtoning minner moodmakeren Fjordingen oss på røtene våre.

Fjordhesten vert reikna for å vere ein av dei eldste hesterasane i verda. Den har sterke røter til Vestlandet og har såleis vore ein viktig samarbeidspartner som har vore med på å byggje landet vårt. Dagens fjording er eit resultat av meir enn 2000 års vestlandsk temjing og avl. Mest sannsynleg stammar han frå den mongolske villhesten Przewalskij som heldt til på steppene i Midt Asia.

Fjordhesten har hatt lite innblanding frå andre hesterasar og har difor behalde mange av dei ’primitive’ teikna som ein elles berre finn hjå ville hesteraser. Fjordhesten har sju slike urteikn, noko som gjer han unik.

Eit dyr som har betydd mykje i avlen blir kalla ein matador. Njål 166 vert rekna som fjorhestens far og har hatt stor innflytelse på rasen. Andre matadorer er Gange Rolv I 42 og Håkon Jarl 645.

I vikingtida var fjorhesten nytta til å trekke vikingskip anten det skulle sjøsetjast eller dragast over eit fjell. Dei brukte han som framkomstmiddel, til underhaldning eller til å ri på i strid. Ei arv frå vikingane vi framleis nyttar, er å klippe manen slik at den blir ‘ståande’.

Fjordhesten har gått frå å vere ein traust, tålmodig og arbeidsam travar, til verte ein hipp og spenstig uimotståeleg sjarmør

Sjølvsagt var Disneyfilmen Frost med på å byggje opp under denne nye imagen til hesten, men grunnlaget var alt lagt. Dei siste 40 åra har fjordhesten vore brukt både i sprang, dressur og køyring med vogn. Innanfor desse greinene av hestesport krevst det god kjemi og sterke band mellom ryttar/kusk og hest. Ein kan vel seie at den nye tida for fjordhesten starta då Anders Lefdal realiserte draumen sin om eit eige Fjordhest senter på Nordfjordeid. Hest med ryttar vart eit vanleg syn i sentrum og ein kunne oppleve fartsfylte show med akrobatikk på hesteryggen. I kjølvatnet av dette kom det hesteline ved Fjordane folkehøgskule.

Fjordhesten har alltid hatt god kjemi med mennesket. Fordi den har vore open, tillitsfull, sterk og villig til å samarbeide, så har han vore uerstatteleg som arbeidskraft fram til traktoren overtok på byrjinga av 50-tallet.

Viljestyrke og pågangsmot er grunnleggande eigenskapane som gjer både hest og folket i fjordane til fjordingar.

 

Les meir om fjorhesten på http://www.norsk-fjordhestsenter.no/

Slik går du fram for å dekorere Fjordingen:

Bruk buljongtråd på kryss og tvers i hestehovudet. Plasser hesten i ei høg, gjerne litt smal krukke. Plasser steinar på og kring foten på stativet slik at det vert ståande beint og stødig. Legg på ein duk og fyll på med jord, ca 30-40cm. Bruk til dømes ein pasjonsblomst, ca 1,5-2 meter lang, og vikl den oppetter stammen på hesten. Smett rankane inn mellom buljongstrengen i hovudet og surr etter for å forsegle planten. Lat planten utfalde seg inne i hovudet på hesten. Kjem planten utanfor er det lett at hestehovudet forsvinn. Etter kvart som planten veks, held ein fram med å smette rankane inn mellom strengen. Ein kan òg late den vekse nedover att i stammen slik at stammen får eit kraftigare uttrykk. Plant gjerne nokre låge plantar nedst i krukka for setje farge på blomsterarrangementet. Andre klatreplantar som kan eigne seg er til dømes thunbergia, klokkeranke, blodranke og eføy. Av lave plantar kan du til dømes nytte ein kombinasjon av hengelobelia, spansk margeritt og solknapp.

 

 

Katt nummer 2 ut av sekken

Møt Aristokatten, Det Gylne Snitt-katten som står for sjølvtillit.

Aristokatten er sofistikert, trendy og elegant i sitt uttrykk. Han elsker merksemd og trivast der han blir lagt merke til. Difor vil han ta seg godt ut ved inngangspartiet ditt og ta imot besøkande på ein verdig og fin måte. Sjå meg, høyr meg, respekter meg, er bodskapen til denne katten.

Der er ein gjensidig respekt mellom kattar og menneskje, eit samspel som knyt sterke band. Huskatten får stort sett gå fritt omkring, vi har ingen dressur eller stiller ingen store krav til den. Likevel kan huskatten knyte seg like sterkt til menneskje som ein hund gjer, men dei kryp ikkje for nokon og let seg heller ikkje diktere. Når ein katt ønskjer noko gjev han beskjed. Det er vanskeleg å ignorere ein katt som ønskjer kos, mat eller merksemd. Den krev både å bli høyrd, sett og respektert.

Vi ønskjer å bli sett som dei menneska vi er, dei vi er bak fasaden. Difor er Aristokatten ein påminnar om at vi må våge oss utpå, vise oss fram og heve stemma. Kreve respekt for den vi er og ikkje late oss trakke på. Det er lov å vere litt konge og tru at ein er noko. Tore å vere seg sjølv. Menneskje som byr på seg sjølve er lette å like. Risikoen er ikkje såååå stor☺

Aristokatten er sjølvaste Det Gylne Snitt-katten. Han er utforma og inspirert av det gylne snitt.

Aristokatt-hovud

Det Gylne Snitt står for harmoni. Sei at du har ei linje som du deler i to deler, ein kort og ein lang del. For at du skal ha delt linja rett etter det gylne snitt, må forholet mellom den lange delen og hele linja vere det same som forholdet mellom den lange delen og den korte delen.

gylnesnitt

Utreikna i tal så er det gylne snitt kalkulert til å være 1,618. I eksempelet over vil det sei at den store delen er 1,618 ganger lengre enn den korte, medan heile linja er 1,618 ganger lengre enn den store delen.

Det Gylne Snitt finn vi att i naturen, til dømes i plantar, konglar, sneglehus, solsikker og til og med på kattar.

 

det-gylne.snitt

Ønskjer du å finne meir informasjon om det gylne snitt? Då kan du lese meir her: http://www.numerologensverden.no/fibonaccirekka-det-gylne-snitt-og-tallet-9

Framgangsmåte:

Aristokatten har ein høg stamme. Den er designa til ei høg krukke. Proporsjonane vert best om potta er cirka ein meter høg. Då kjem katten skikkeleg til sin rett.

Set skulpturen i krukka, fyll opp med stein rundt stammen slik at den står stødig. Bruk gjerne nokre tunge steinar og fyll opp cirka 2/3 av krukka. Legg på eit lag med aviser eller ein duk. Fyll på jord og plant dei plantane du ønskjer.

AristokattenAnbefalt plante: Pasjonsblomst- Passiflora caeruela

Pasjonsblomsten fins i mange forskjellege variantar. Det er ein tropisk klatreplante som likar mykje sol og varme, men den er meir hardfør enn kva ein kunne tru. Eg har veldig gode erfaringar med planten og har faktisk erfart å ha den ståande i hagen til langt ut på våren. Dette heng sjølvsagt saman med korleis vinteren er, og i utganspunktet tåler den ikkje frost, men vert det gradvis kaldare tilpassar den seg endringane godt.

Når du kjøper planten kjem den ofte vikla rundt ein bøyle. Løys planten forsiktig ved å tre den fram og tilbake gjennom bøyla. Når det er ei runde att, løyser du bøyla frå potta. Du har no ein plante som ofte er togreina og har ei lengde på over 2 meter. Ein perfekt plante til å vikle på Aristokatten. Den kortaste greina viklar du rundt halen og den lengste langs kroppen og opp mot hovudet. Etter kvart som planten veks viklar du berre vidare. Vert planten utsett for mykje vind, kan det vere lurt å feste den med litt bast på endane for å sikre planten. Bruk god plantejord og tilsett langtidsgjødel i jorda. Du vil oppleve rik blomsting gjennom heile sesongen og langt utover hausten. Pasjonsblomsten elskar å slynge seg rundt dette stativet. Det er ein fryd å oppleve samspelet. Når ein plantar so tett, er det viktig å vatne ofte, spesielt i varme, tørre periodar. Her er det i tillegg til pasjonsblomst nytta tofarga mini-surfina og rosa margeritt. Det er viktig at forma til katten kjem fram. Unngå difor høge plantar, men bruk heller ein kombinasjon av lave plantar og hengeplantar i tillegg til klatreplanten som veks oppetter sjølve skulpturen.

Symbolikk:
Frå latin: Passio, liding, og flos, blomst.

PasjonsblomstDet var en spansk oppdagar og misjonær i Sør-Amerika som satte navnet pasjonsblomst på planteslekta Passiflora. Den katolske misjonæren meinte at blomsten symboliserte Jesu korsfesting. Tre arr på griffelen representerte dei tre naglane som blei brukte for å feste Jesus til korset. Dei fem støvbærarane sto for dei fem såra på kroppen, medan den flotte kransen av kvite og purpurfarga filament som omkransar dei indre delane av blomsten liknar den legendariske tornekrona.

Ti kronblad symboliserte dei ti trofaste apostlane (Peter og Judas var utelatne fordi dei svikta Jesus). Dei handforma blada og slyngtrådane viste handa og pisken til dei som anklaga Jesus. Blomsterfargane kvit og purpur var eit symbol for det reine og himmelen. Før blomsten opnar seg skikkelig kan den ligne på stjerna som blei sett av dei tre vise menn.