Innlegg

Katt nummer 6 ut av sekken

Møt Fløtepusen- katten som står for varme og omsorg

IMG_6362

Fløtepus

Den fyrste du møter når du kjem ut på terrassen om morgonen er Fløtepusen. I lag med morgonsola strålar han varme og kjærleik. Han vil at vi skal bry oss, ta vare på familien, dyrke venskap og vere raus med dei vi omgjev oss med.
Fløtepusen er med sitt vinnande vesen folkeleg, trufast og selskapsjuk. Han oppnår det han ønskjer med sin medfødde sjarm. Han held hagen fri for plagsomme mus og gjer alt for å blidgjere eigaren sin.
Fløtepusen er den siste i rekka av kattar frå Mjau-kolleksjonen. Han har kanskje eit av dei viktigaste bodskapa å kome med. Akkurat som Per Fuggeli seier: ”Bry deg om flokken din”, så er Fløtepusen ei visuell påminning om det same.  Etter at eg byrja å utvikle Moodmaker-konseptet fall mykje på plass. Eg såg at eg kunne knyte mine eigne verdiar og levereglar i hop med kattane slik at dei vart noko meir enn berre hageskulpturar. No har alle kattane fått kvar si stemning og ein viktig bodskap å formidle i tillegg til at dei pyntar opp i hagen. Alle kattane er no slept ut av sekken. Eg håpar dei vil pynte opp og spreie glede over alt der dei kjem 🙂

Fløtepus-sløyfe-luft

Her har Fløtepusen fått ei tverrsløyfe på seg, ein hyllest til Per Fuggeli.

 

”Bry deg om flokken din” seier Per Fuggeli. Fløtepusen er ei visuell påminning om det same.


 

 

Slik går du fram:

Ei høg smal krukke passar godt til denne katten. Bruk buljongtråd for å lage eit nettverk i kattekroppen som planten kan vekse etter. Buljongtråd er ein tynn streng som egnar seg godt til å vikle fast plantar i stativ. Buljongtråden festast i stativet og viklast på kryss og tvers i kattekroppen og på halen, sjå bilde 1. Buljongtråd får du kjøpt i nettbutikken.
Fyll opp ca 2/3 av krukka med leca/grus. Legg på ein duk, deretter litt jord. Plasser stativet i jorda. Skill rankene midt i planten og plasser den heilt inntil stativet. Rankane vert då fordelt på kvar side av stativet. Dei lengste rankane puttar du innimellom trådane til dei fyller heile kroppen. Sikre planten i stativet ved å surre eit par ekstra omgongar. Samtidig festar du dei korte rankane så dei vert med i forma. Når du har ei tydeleg og fast form, festar du tråd-enden til stativet og klipper av ståltråden med ei tang.

På illustrasjonsbileta under, har eg nytta Muehlenbeckia, Pletter i luften.  Det er ein potteplante som trivst like godt ute som inne i sommarhalvåret. Den er ikkje vinterherdig. Den tåler å tørke, men treng regelmessig tilgong på vatn. I tillegg har eg nytta ein mørk rosa Asters for å kvikke opp og for å tilpasse arrangementet til sesongen. Brun krukke i kombinasjon med ein typisk haustblomst i rosa, gjev det uttrykket eg vil formidle. Sommeren er på hell og hausten byr på mange spennande fargekombinasjonar.

På den fyrste  katten som er avbilda i bloggen, har eg nytta gul vandrefredløs. Det er ein hengeplante som eg no får til å vekse motsett veg i katteskulpturen. Det er ei staude som gjev eit frodig uttrykk i løpet av sommarsesongen. Kombiner gjerne med ein annan hengeplante for å få litt farge på plantearrangementet. Her har eg nytta blå hengelobelia.

Sjølv om Fløtepusen er stillferdig og ikkje gjer så mykje av seg, krev han likevel å bli sett. Han er lett å integrere både i hagen og på terassane. Han er ikkje så stor og kan lett takast inn om vinteren. (Bruk då leca til drenering og ikkje stein, så vert krukka lettare å flytte.) Fløtepusen vil gjere seg like godt i stova som ute. Tek du utekrukker i hus, må du hugse å verne parketten. Kondens under krukka kan førekome om du ikkje har lufting mellom krukka/fatet og golvet.collage

 

Katt nummer 5 ut av sekken

 

Møt Sofaslitaren – Livsnytaren som vil minne deg på å slappe av.

Sofaslitaren-hovud

 

Han gjev deg godt samvit, Sofaslitaren, der han kroar seg ved sidan av deg i solstolen. Det er ferietid og hagen er rette staden å nyte livet. Omgitt av alt det grøne vert du rolig, avslappa, harmonisk og mild.
Å leve i år 2000 krev mykje av eit menneske. Vi skal fikse det meste og halde oss oppdaterte på alle område. Miksen av alle desse rollene som ein skal meistre, kan lett føre til stress og i verste fall utslag av utmatting. Heile den tida vi er vakne utset vi oss i tillegg for støy i form av lydar og visuelle inntrykk. Det vert lite rom for stillheit i ein hektisk kvardag.
Katten bryr seg fint lite om det er støy og ståk rundt han. Han evnar å koble av når han sjølv vil det. Har han fyrst innteke godstolen, gidd han ikkje løfte blikket eingong, sjølv om du lokkar med mat og andre godsaker. Har ein siesta så har ein siesta.
Å kvile, er noko av det viktigaste vi kan gjere for oss sjølve. Logge av mentalt og nullstille oss. Det er nettopp dette Moodmakeren Sofaslitaren vil formidle. Han vil at du skal stoppe opp og ta deg tid til å roe ned og nettopp nyte livet. Bli ett med deg sjølv og ta livet inn gjennom sanseapparatet.
Sommar er ikkje berre ferietid. Mange har prosjekt i form av måling av hus, legging av nytt tak, prosjekt som gjerne er avhengig av opphaldsvèr. Med få soldagar er det fort gjort at alle dagane går med til arbeid. Då er det ekstra viktig å snike inn nokre pausar i hengekøya og tenke; tida går ikkje, tida kjem…….

Sofaslitar2

”Frå dovenskap fødes kreativiteten. Det er når din sjel får ro, at den kan få vingar” ukjent

 

 

Slik går du fram:
Sofaslitaren er ein tredimensjonell hageskulptur. Han kroar seg i ein svak boge. Ei avlang smal krukke eller ei litt stor rund krukke kan passe godt til denne katten. Fyll opp krukka med leca eller grus. Lat det vere att ca 30 cm til jord som du tilset langtidsgjødsel. Plasser katten oppi krukka så den står stødig. Plant til med dei plantane du ønskjer og får plass til. Om du brukar litt buljongtråd kan du lage eit nettverk mellom ryggvirvlane til katten, slik at det er lettare å få ein plante til å vekse over mellomromma. Ein kan til dømes nytte hengebjørk som er lett å forme om ein ønskjer ein litt fyldigare katt. Om ein nyttar blodberger slik eg har gjort, tek det litt tid før planta veks seg stor nok til å dekke katten. Når denne planten fyrst skyt fart og kjem i blomst, gjev den til gjengjeld eit frodig og vakkert uttrykk som varer til langt ut på hausten.
Andre plantar som kan vere aktuelle å nytte på Sofaslitaren er til dømes: pasjonsblomst, hengelobelia, sølv wasserfall, gul vandrefredløs, ynde og eføy.

IMG_6490Sofaslitaren-frodig