Stort hjerte med ekte greiner

Kr 2700,00

Mood: Romantikk
Smijernsprodukt, laget av stål og lakkert
Måla kan variere innanfor dei forskjellege modellane.

Høgde: 183 cm
Breidde: 75 cm
Dybde: 23 cm

Andre produkt