Sauen Bærle

Kr 1850,00

Oppgitte mål er yttermål. Måla kan variere innanfor dei forskjellege modellane.

Dimensjonell: 1D
Høgde: 40 cm
Breidde: 74 cm
Dybde: 1 cm
Høgde over potta: 70,5 cm
Fot/plate: 11,5 x 11,5 x 30,5 cm

Andre produkt