Retro

Kr 1750,00

Oppgitte mål er yttermål. Måla kan variere innanfor dei forskjellege modellane.

Dimensjonell: 1D
Høgde: 185 cm
Breidde: 28 cm
Høgde over potta: 145 cm
Fot/plate: 16 x 16 x 20 cm
Farge: Svart

Andre produkt