Moodmaker hjerte

Kr 1950,00

Oppgitte mål er yttermål. Måla kan variere innanfor dei forskjellege modellane.

Dimensjonell: 1D
Høgde: 186 cm
Breidde: 71 cm
Høgde over potta: 146 cm
Fot/plate: 16 X 16 X 20 cm
Farge: Svart

Andre produkt