Hjerte, stort

Kr 1500,00

Mood: Romantikk
Smijernsprodukt, laget av stål og lakkert

Oppgitte mål er yttermål. Måla kan variere innanfor dei forskjellege modellane.

Høgde: 183 cm
Breidde: 75 cm
Dybde: 16 cm

Andre produkt