Gatas skrekk

Kr 1950,00

Mood: Vilje
Gatas Skrekk står i hagen og minner deg på at det er du som bestemmer. Ein får til det ein vil få til er bodskapen til denne katten.

Oppgitte mål er yttermål. Måla kan variere innanfor dei forskjellege modellane.

Dimensjonell: 1D
Høgde: 168 cm
Breidde: 68 cm
Høgde over potta: 124 cm
Fot/plate: 44x21x28 cm

Andre produkt