Møt moodmakeren Fjordingen – den hippe og kule matadoren i hagen.

 

 

Med sin heraldiske framtoning minner moodmakeren Fjordingen oss på røtene våre.

Fjordhesten vert reikna for å vere ein av dei eldste hesterasane i verda. Den har sterke røter til Vestlandet og har såleis vore ein viktig samarbeidspartner som har vore med på å byggje landet vårt. Dagens fjording er eit resultat av meir enn 2000 års vestlandsk temjing og avl. Mest sannsynleg stammar han frå den mongolske villhesten Przewalskij som heldt til på steppene i Midt Asia.

Fjordhesten har hatt lite innblanding frå andre hesterasar og har difor behalde mange av dei ’primitive’ teikna som ein elles berre finn hjå ville hesteraser. Fjordhesten har sju slike urteikn, noko som gjer han unik.

Eit dyr som har betydd mykje i avlen blir kalla ein matador. Njål 166 vert rekna som fjorhestens far og har hatt stor innflytelse på rasen. Andre matadorer er Gange Rolv I 42 og Håkon Jarl 645.

I vikingtida var fjorhesten nytta til å trekke vikingskip anten det skulle sjøsetjast eller dragast over eit fjell. Dei brukte han som framkomstmiddel, til underhaldning eller til å ri på i strid. Ei arv frå vikingane vi framleis nyttar, er å klippe manen slik at den blir ‘ståande’.

Fjordhesten har gått frå å vere ein traust, tålmodig og arbeidsam travar, til verte ein hipp og spenstig uimotståeleg sjarmør

Sjølvsagt var Disneyfilmen Frost med på å byggje opp under denne nye imagen til hesten, men grunnlaget var alt lagt. Dei siste 40 åra har fjordhesten vore brukt både i sprang, dressur og køyring med vogn. Innanfor desse greinene av hestesport krevst det god kjemi og sterke band mellom ryttar/kusk og hest. Ein kan vel seie at den nye tida for fjordhesten starta då Anders Lefdal realiserte draumen sin om eit eige Fjordhest senter på Nordfjordeid. Hest med ryttar vart eit vanleg syn i sentrum og ein kunne oppleve fartsfylte show med akrobatikk på hesteryggen. I kjølvatnet av dette kom det hesteline ved Fjordane folkehøgskule.

Fjordhesten har alltid hatt god kjemi med mennesket. Fordi den har vore open, tillitsfull, sterk og villig til å samarbeide, så har han vore uerstatteleg som arbeidskraft fram til traktoren overtok på byrjinga av 50-tallet.

Viljestyrke og pågangsmot er grunnleggande eigenskapane som gjer både hest og folket i fjordane til fjordingar.

 

Les meir om fjorhesten på http://www.norsk-fjordhestsenter.no/

Slik går du fram for å dekorere Fjordingen:

Bruk buljongtråd på kryss og tvers i hestehovudet. Plasser hesten i ei høg, gjerne litt smal krukke. Plasser steinar på og kring foten på stativet slik at det vert ståande beint og stødig. Legg på ein duk og fyll på med jord, ca 30-40cm. Bruk til dømes ein pasjonsblomst, ca 1,5-2 meter lang, og vikl den oppetter stammen på hesten. Smett rankane inn mellom buljongstrengen i hovudet og surr etter for å forsegle planten. Lat planten utfalde seg inne i hovudet på hesten. Kjem planten utanfor er det lett at hestehovudet forsvinn. Etter kvart som planten veks, held ein fram med å smette rankane inn mellom strengen. Ein kan òg late den vekse nedover att i stammen slik at stammen får eit kraftigare uttrykk. Plant gjerne nokre låge plantar nedst i krukka for setje farge på blomsterarrangementet. Andre klatreplantar som kan eigne seg er til dømes thunbergia, klokkeranke, blodranke og eføy. Av lave plantar kan du til dømes nytte ein kombinasjon av hengelobelia, spansk margeritt og solknapp.