Hjertet- det vakraste symbolet i vår tid

Uavhengig av religion, livssyn og verdisyn er hjertet det symbolet vi i vår tid kan samlast kring. Vi brukar hjertet i sorg, glede, til kvardags, bryllaup og fest.
Hjertet er kjensler, medan fornuften kjem frå hjerna. I det moderne samfunn symboliserar hjerte kjærleik og romantikk.

Moodmakeren; hjertesymbol skal minne deg på at kjærleiken er ein ein kreativ prosess, eit kunstverk som du skapar kvar dag i lag med dei menneska du set høgt og er glad i.

 

Hjerteibryllup

Mariann Midthjell og Jan Arve Holmøyvik vart vigde ved Hornindalsvatnet sommaren 2016

Det er viktig at nokon har tid, lyttar til oss, ser oss og løftar oss. Når nokon spreier glede og entusiasme kan ein lett bli inspirert til både å endre haldning og kanskje til og med kurs i livet. Når nokon gjev av seg sjølv, kan det føre til at andre blomstrar.
Det er få som dansar gjennom livet og som ikkje oppleve kriser eller motbør. Nokon har motgang heile tida. Den kan opplevast ulikt frå menneske til menneske og nokon vert hardare ramma enn andre. Dei som meistrar å snu motgangen til noko positivt, viser styrkje det står stor respekt av. Det er tusenvis av kvardagsheltar kring oss, om vi prøver å sjå dei. Eit blikk, eit smil, ein kommentar, ei hand, ein klem er handlingar som kan gjere dagen betre for nokon.

Klemmekrok
I Eidsgata på Nordfjordeid, der eg kjem frå, har vi ein eigen klemmekrok. I kroken står det eit Moodmaker-hjerte i lag med ein benk. Set du deg på benken, så er sjansen for å få ein klem frå ein som kjem forbi stor. Det er stor klemme-fare i Eidsgata året rundt!

 

”Ver med å spreie klemmeglede i kvardagen”, er bodskapen til klemmekroken.

Hjertet er forma i 3D med aluminiumstreng. Kvart vår vert det planta ein ny pasjonsblomst som får utfalde seg i stativet til langt utpå hausten. Bildet er lånt frå Klemmekroken si Facebookside.

Hjertet er forma i 3D med aluminiumstreng. Kvart vår vert det planta ein ny pasjonsblomst som får utfalde seg i stativet til langt utpå hausten. Bildet er lånt frå Klemmekroken si Facebookside.

Korleis dekorere eit Moodmaker-hjerte
Til bruk ute bør ein nytte ekte greiner eller streng for å skape eit svulmande hjerte . Sibir cornell har ein lekker raud farge når dei er ferske. Cornell -og pil-greiner er lette å forme og knekk ikkje når du set greinene i spenn.

 

IMG_6390Eit svulmande hjerte med greiner skaper ein flott kunstverk i tillegg til å verte eit nettverk som plantane kan vekse i. I tillegg kan ein dekorere med lys-slynger for å skape stemning i hagen på kveldstid. Bruker ein lys-slynger til utebruk, kan ein ha hjertet opplyst for å skape julestemning i desember. Med eit opplyst hjerte vert det ein utelampe som ikkje berre skaper stemning, men har ein nyttig funksjon gjennom heile mørketida.
Lagar du ein greinkonstruksjon, har du i tillegg eit nettverk å feste reagensrør i dersom du vil dekorere hjertet ved spesielle anledningar. Med sjølvplukka roser frå hagen, kan du enkelt og raskt skape den rette stemninga for hagefesten.

hage 061

Eit moodmaker- hjerte kan du bruke i fleire samanhengar. Hjertet kan nyttast til bryllaup, fest eller som ein permanent dekorasjon i huset, hagen, på terrassen eller ved inngangspartiet. Om du vil ha hjertet innandørs, er det lurt å nytte kunstige greiner for å skape 3D-effekt. Ekte greiner vil tørke, tape farge og bli lause i kontruksjonen om dei oppheld seg innandørs over tid. Det er òg muleg å bestille hjerte ferdig laga frå nettbutikk både med ekte greiner og med kunstige greiner. Festar du reagensrør i greinene har du eit arrangement du enkelt kan dekorere med sesongens blomster for å skape stemning ved spesielle anledningar. Under ser du eit Moodmakerhjerte som er er pynta med orkiderankar frå Phalaenopsis orkideen. Sjå Instagram og bildegalleri for fleire eksempler på korleis Moodmaker-hjertet kan dekorerast.

 

 

Bilete er teke av fotograf Kristin Eide og er avbilda i brosjyra til Florence of Norway. Sjå www.fotografeneide.no og www.florencenorway.com

Set ditt personelege preg på moomakershjerte og send bilde til #moodmakersno